Hanuman Stuti | गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमत-स्तुति

Hanuman Stuti गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमत-स्तुति

गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमत-स्तुति Hanuman Stuti ||श्री हनुमान स्तुति|| मंगल मूरति मारुत नंदन । सकल अमंगल मूल निकंदन ॥ १ ॥ पवनतनय संतन हितकारी । ह्रदय बिराजत अवध बिहारी ॥ २ ॥ मातु-पिता गुरु गणपति सारद । शिवा-समेत शम्भु, शुक्र नारद ॥ ३ ॥ चरन कमल बिन्धौ सब काहु । देहु रामपद नेहु निबाहु ॥ … Read more