Ketu Mantra | Ketu Beej Mantra | सभी केतु मंत्र

Ketu Mantra Ketu Beej Mantra सभी केतु मंत्र

|| केतु अष्टोत्तरशतनामावलिः ||💚 💗 💚 Ketu Beej Mantra (केतु बीज मन्त्र ) ॐ स्राँ स्रीं स्रौं सः केतवे नमः ||ॐ केतवे नमः ||ॐ स्थूलशिरसे नमः ||ॐ शिरोमात्राय नमः ||ॐ ध्वजाकृतये नमः ||ॐ नवग्रहयुताय नमः ||ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः ||ॐ महाभीतिकराय नमः ||ॐ चित्रवर्णाय नमः ||ॐ श्रीपिङ्गलाक्षकाय नमः ||ॐ फुल्लधूम्रसंकाषाय नमः ||१०ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ||ॐ महोदराय … Read more